Back

HANZA reviderar finansiella mål för 2025

HANZA reviderar finansiella mål för 2025

HANZA AB reviderar de finansiella målen för år 2025. Omsättningsmålet höjs till 6,5 miljarder SEK och rörelsemarginalmålet om 8 % höjs till att gälla helåret 2025. Anledningen till revideringen är betydande organisk tillväxt, lönsamhetsförbättringar och ett genomfört större förvärv. Övriga finansiella mål och utdelningspolicyn lämnas oförändrade.