Back

HANZA Mechanics Tartu expanderar med tillbyggnad

HANZA Mechanics Tartu expanderar med tillbyggnad

Den nya fabriksutbyggnaden ligger i hjärtat av anläggningen och kombinerar plåt- och monteringsproduktion i ett enda fabrikskomplex med ett automatiserat transportgalleri. Tillbyggnaden är cirka 3.700 m2 stor, vilket innebär att produktionsytan för plåt ökar till 6.200 m2.

Investeringen i maskiner omfattar en flexibel lagerlösning där maskinerna kommunicerar direkt med det automatiserade lagersystemet, nya bockningscenter, bockningsmaskiner och en robot, en utbyggnad av pulverlackeringslinjen och en galleritunnel som förbinder vår monterings- och plåtbyggnad för transport av varor.

Genom att integrera komplexa försörjningskedjor i enhetliga lösningar under ett tak, som på HANZA kallas Manufacturing Clusters, stärks förmågan att erbjuda kunderna mer konkurrenskraftiga tjänster.

Olika smarta teknologier och digitalisering möjliggör ökad effektivitet och produktivitet och HANZA förblir därmed konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig värld. ESG-faktorer har beaktats i hög grad för denna investering, vilket har resulterat i solcellsparker på taken till de nya produktionsbyggnaderna och ett automatiserat transportgarage som förbinder byggnaderna.

Invigningen hölls den 7 juni och bandet klipptes av Harri Värv, finanschef för HANZA Cluster Baltics, Jarno Laur, borgmästare i Tartu, Erik Stenfors, VD HANZA, Liivar Kongi, Cluster President HANZA Baltcis, och Tiit Riisalo, minister för ekonomiska frågor och informationsteknik.