Back

HANZA investerar i ny fabrik i Sverige

HANZA investerar i ny fabrik i Sverige

HANZA AB investerar 75 MSEK i en utbyggnad av koncernens tillverkningskluster i Sverige för att möta ökande volymer.

HANZA har beslutat att bygga en ny fabriksdel om 8 800 kvadratmeter i Töcksfors, Sverige. Den nya anläggningen är en ny- och tillbyggnad av HANZAs befintliga produktionsanläggning i Töcksfors och kommer att ge nya ytor för framför allt montering. Orsaken är en fortsatt långsiktigt god efterfrågan.