Back

HANZA har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission

HANZA har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission

HANZA har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 3 529 412 aktier till en teckningskurs om 85 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”).

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB (”Pareto Securities” eller ”Managern”).

Den Riktade Nyemissionen var flera gånger övertecknad, varför Bolaget valde att utöka den Riktade Nyemissionen från det tidigare kommunicerade cirka 250 miljoner SEK till 300 miljoner SEK.