Back

HANZA har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 3 500 000 nya aktier

HANZA AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 3 500 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 147 miljoner SEK

HANZA AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 42,00 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB (”Pareto Securities” eller ”Managern”). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs HANZA cirka 147 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader (varav 10,5 miljoner SEK tillförs senare och förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma). Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Fondbolaget Fondita Ab, Lupus Alpha och Origo Fonder deltog i den Riktade Nyemissionen. Därutöver deltog Färna Invest AB, ett bolag ägt av styrelseledamot Gerald Engström. Färna Invest AB har allokerats 250 000 aktier, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma.

”Vi är stolta över att kunna genomföra en ägarbreddning till välrenommerade internationella och institutionella investerare. Emissionen kommer att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv expansion för att möta en fortsatt hög efterfrågan och ger vår nyligen lanserade strategi, HANZA 2025, en flygande start”, säger Erik Stenfors, VD.