Back

HANZA fortsätter strategiarbetet efter integrationen av Orbit One

HANZA fortsätter strategiarbetet efter integrationen av Orbit One

HANZA har slutfört integrations- och effektiviseringsprogrammet som lanserades i mars 2024 och planerar nu nästa steg i strategin ”HANZA 2025”. Samtidigt som nya fabrikslokaler färdigställs i Estland och Sverige, inleder HANZA fackliga förhandlingar i Sverige samt samrådsprocess med arbetstagarrepresentanter i Finland avseende en föreslagen avveckling av två mindre produktionsenheter under 2024. Syftet är att konsolidera kundvolymer för ytterligare ökad operationell effektivitet och kundvärde.