Back

HANZA fortsätter att utvecklas starkt under det andra kvartalet

HANZA fortsätter att utvecklas starkt under det andra kvartalet

HANZA  bedömer att omsättningen för kvartal två kommer att överstiga 850 MSEK (634) med ett rörelseresultat över 50 MSEK (40,4).

Det betyder bolagets hittills högsta omsättning och resultat för ett enskilt kvartal. Ackumulerat 12 månader (”rullande 12”) bedöms omsättningen därmed uppgå till ca 3 miljarder med ett rörelseresultat överstigande 170 MSEK.