Back

HANZA: Delårsrapport Q1 2024

HANZA publicerar delårsrapport för Q1 2024

HANZA rapporterar om en avmattning i konjunkturen, vilket har mötts med ett effektiviseringsprogram. Detta, i kombination med ett nyligen genomfört förvärv och nya försäljningsaktiviteter, förväntas öka både tillväxt och marginaler. Styrelsen har under kvartalet beslutat att höja de finansiella målen för 2025. Samtidigt öppnar HANZAs starka finansiella ställning upp för möjligheter till ytterligare förvärv.