Back

HANZA Bokslutskommuniké 2023

HANZA Bokslutskommuniké 2023

HANZA AB rapporterar att ett framgångsrikt kvartal avslutade år 2023. Omsättningen nådde över 1 miljard SEK med en rörelsemarginal om 8,4 % (6,3), exklusive kostnader för förvärv. Även för helåret 2023 når koncernen därmed en rörelsemarginal om 8,4 % (6,0). Under kvartalet förvärvades Orbit One, en koncern med en miljardomsättning, vilket gör det till HANZAs hittills största förvärv. Vidare genomfördes framgångsrikt en riktad emission om 300 MSEK. Styrelsen föreslår att utdelning höjs till 1,20 SEK per aktie (0,75).