Back

Delårsrapport januari – mars 2023

Delårsrapport januari - mars 2023

HANZA AB redovisar bolagets starkaste kvartal hittills med en omsättning över en miljard kronor och en betydande marginalökning. Bolaget rapporterar vidare om en rekordhög orderstock samt en stor marknadspotential framöver. Rapporten innehåller även beskrivning av den reviderade hållbarhetsstrategin med utökade mål, som bolaget presenterade i mars.