Back

Erik Stenfors medverkade på Stora Aktiedagarna

Erik Stenfors medverkade på Stora Aktiedagarna

Den 11 juni höll Erik Stenfors, VD för HANZA, en presentation på Aktiespararnas event Stora Aktiedagarna.

Erik gav i sin presentation fokus på HANZAs innovativa lösningar, strategiska vision och hur bolaget omdefinierar tillverkningens framtid, samt lyfte engagemanget för att förändra tillverkningen genom HANZAs begrepp ”All you need is one”.