Back

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q3 2023

HANZA redovisar en ökad omsättning under tredje kvartalet 2023 och bedömer att tillväxten kommer att fortsätta under 2024. Rörelsemarginalen ökade betydligt och blev den högsta hittills, 9,3 % (6,0). Den positiva vinstutvecklingen fortsätter ned till sista raden där vinst per aktie ökade med 66 % till 1,21 (0,63).