Back

Bokslutskommuniké 2022: Stark avslutning, omsättningen i Q4 nådde 1 miljard SEK

Bokslutskommuniké 2022: Stark avslutning, omsättningen i Q4 nådde 1 miljard SEK

HANZA AB rapporterar att omsättningen under kvartal 4 nådde 1 miljard SEK, vilket var första gången hittills för ett enskilt kvartal. Den organiska tillväxten var fortsatt hög och uppgick till 29,3 %. Även rörelseresultatet var det högsta hittills för ett enskilt kvartal, 63,3 MSEK (43,1) och vinst per aktie uppgick till 1,06 SEK (0,70) för det sista kvartalet 2022. HANZA skriver vidare att bolaget har en rekordhög orderstock och att de ser en fortsatt stark utveckling framöver. Styrelsen föreslår att utdelningen ökas till 0,75 SEK per aktie (0,50).

Vd Erik Stenfors kommenterar rapporten:

”Det fjärde kvartalet gav en stark avslutning på ett framgångsrikt år. Vår omsättning nådde för första gången 1 miljard SEK under ett enskilt kvartal, vilket medförde en årsomsättning över 3,5 miljarder SEK. En ökning med hela 1 miljard SEK jämfört med år 2021.”

”Vi ser ingen avmattning i efterfrågan och går in i år 2023 med en rekordhög orderstock. En orsak är vår kundbas som består av stabila bolag i branscher som inte påverkas direkt av en nedgång i konsumentledet, såsom energibolag, säkerhetsprodukter, returautomater, försvarsindustri, gruvindustri mm.”

”I november genomförde vi en ägarbreddning genom en nyemission om 147 MSEK till utvalda institutionella investerare i Tyskland, Finland, Norge och Sverige. Emissionen tillsammans med vår starka finansiella ställning gav förutsättningar för en rivstart av vår strategi HANZA 2025. I slutet av 2022 beslutade vi om ytterligare maskininvesteringar om ca 100 MSEK och påbörjade en utbyggnad av vår tunnplåtsfabrik i Estland.”