Tillverknings
teknologier

Flera teknologier, samma tillförlitliga källa.
Tänk dig att ha en flexibel och toppmodern produktionsanläggning precis runt hörnet – som fixar allt från hårdvara till mjukvara.

Tillverknings
lösningar för alla behov

Tänk smart. Tänk lokalt. Våra fabrikskluster samlar toppmoderna maskiner och teknologier för så gott som alla behov. Vi strävar alltid efter att minimera kostnader, korta ledtider och minska miljöpåverkan, främst genom att öka effektiviteten och reducera behovet av transporter. En hög grad av automatisering och flexibilitet gör att vi kan hantera såväl mindre som större volymer.

För närvarande har vi fabrikskluster i Sverige, Finland, Baltikum, Tyskland, Centraleuropa (Tjeckien, Polen) och Kina.

Genom att samla kompetenser inom metallbearbetning, elektronik och automation
kan vi bygga till exempel en hel manöverpanel – på en enda lokal anläggning.

Willibald Berger – Klusterpresident, Tyskland

Plåtbearbetning

Dra nytta av våra produktionsanläggningar där vi har specialister på bland annat skärning, bockning, stansning, svetsning samt pulverlackering. Våra kunder säger ofta att de uppskattar vår flexibilitet och förmåga att skräddarsy processer för att möta deras behov. Vi levererar detaljer och sammansättningar till bland annat telekomindustri och medicinsk industri samt tjocka detaljer till tung industri.

Maskinbearbetning

Vår kapacitet inom bearbetning omfattar bland annat fräsning, svarvning, slipning, EDM och ytbehandling. Våra anläggningar är specialiserade på olika industrier så som medicin, offshore, industri och energi. HANZA kan hjälpa till med tillverkning av såväl prototyper och små volymer av avancerade komponenter som produktion i stora volymer.

Kretskortstillverkning

Den ihållande trenden mot elektroniska komponenter i miniatyrformat, komplex chip- och kretskortsgeometri samt automation kräver att vi kontinuerligt investerar i toppmoderna teknologier för att ge våra kunder det bästa. Vi har moderna produktionsanläggningar för tillverkning av elektroniska produkter till produktägare i de flesta industrisegment. Våra kunder verkar inom exempelvis energi, medicin, fordonsindustri, försvar och allmän industri.

Kablagetillverkning

HANZA gör bland annat skräddarsydd kapning, krympning, märkning och montering. Dessutom görs kompletta kablagestammar till olika applikationer.

Förutom tekniska kunskaper har våra medarbetare en gedigen erfarenhet som gör skillnad för kunderna.

Petra Duprez – Senior Vice President, Head of Human Resources

Systemintegration och produktmontering

För att förenkla verksamheten för våra kunder erbjuder HANZA komplett tillverkning inklusive mekanik, elektronik, kablage och montering. Det innebär att våra kunder kan minska antalet leverantörer, korta sina ledtider och sänka sina tillverkningskostnader. Vi hjälper till med exempelvis slutmontering av system och färdiga produkter, testning, leverans till kundlager och sändningar direkt till slutkund.

Tillverkning av turbinkomponenter

Vi har lång erfarenhet av komplexa produkter som gasturbiner och offshore-applikationer och är i dag tillverkningspartner till många av de stora aktörerna på dessa marknader. HANZA kan hantera hela värdekedjan, slutföra enheter eller produktion av komponenter som installeras direkt i turbinerna.