Design och produkt
utveckling

Från idéer till vinnande produkter.
Bra idéer får företag att växa. Våra egna team med designers, ingenjörer och tillverkningsexperter tar era bästa innovationer från koncept till färdiga produkter som är klara att tillverkas.

Få ut era idéer snabbare på marknaden

Behöver ni en ny prototyp – igår? Har er kretskortsdesigner för mycket att göra och inte tid att hjälpa till? Eller är detta inte alls er kärnkompetens? Oavsett om du är uppfinnare, entreprenör eller arbetar på ett storföretag, så kan vårt design- och utvecklingsteam hjälpa till med planering, målsättning, utveckling och tillväxt. Vi hjälper er att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt.

Det är som om HANZA är en förlängning av vår egen produktavdelning.

Textilfabrik, Tjeckien

Flexibla, sektorsövergripande team

Varje företag har olika behov och strategier. Därför sätter vi ihop flexibla, sektorsövergripande team med ett integrerat tankesätt redan från början. Vi vet vad som krävs för att ta en produkt från arbetsprototyp till fullskalig tillverkning. Vi strävar efter att era idéer ska bli verklighet – från idéstadie, prototypframställning och utveckling till rationell tillverkning, eftermarknadstjänster och hantering av hela livscykeln.

Våra expertområden är bland annat: