Hållbara tillverknings
lösningar

Agera för en bättre värld.
Ju färre komponenter ni transporterar, desto mindre blir ert koldioxidavtryck.
Att lägga ut en större del av er tillverkning lokalt är en klimatsmart lösning.

Agera för en bättre värld

Vår planet har nått en kritisk punkt när det gäller klimatförändringar. Vi påstår inte att vi har alla svaren, men en sak vågar vi påstå: Vi gör allt vi kan för att tillverka högkvalitativa produkter på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Det kräver en tillverkningsprocess som är strategiskt utformad ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. Här kan HANZA erbjuda flera avgörande fördelar:

  1. LOKALT ÄR SMARTARE – Våra lokala fabrikskluster ligger ofta på landsbygden och inte i städer, vilket innebär färre transporter, lägre CO2-utsläpp och fler jobb lokalt.
  2. MILJÖSTRATEGISKA VAL – Vårt onlineverktyg MCS hjälper dig att planera för hållbar design hela vägen från skissen till slutet av produktens livscykel, och du undviker samtidigt problem som exempelvis ”konfliktmineraler.”
  3. UPPFYLLER NORMER – Utöver att uppfylla lokala normer är de flesta av våra fabriker kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 och miljöcertifierade enligt ISO-14001.
  4. SÄKERHETEN FRÄMST – Som en del av vår EHS-policy har våra anställdas hälsa och säkerheten under arbetet högsta prioritet i våra säkerhets- och hälsoriktlinjer.

Framtidens fokus: att alltid bli bättre

För att nå våra högt ställda miljömål och värna om hållbarhet för både våra kunder och för samhället som helhet, är vårt hållbarhetsarbete en integrerad del av både affärsidén och den löpande verksamheten. I många år har vi kontinuerligt bedömts av externa parter för att säkerställa att vi sköter vår uppgift och utvecklar våra processer. Vi utvecklar ständigt riktlinjer, procedurer, processeffektivitet, operativ verksamhet och övervakning.

Summan av vårt totala strategiska miljö- och kvalitetsarbete är större än de enskilda delarna, vilket leder till bättre hållbarhet på lång sikt.