Affärs
rådgivning och konsultation

Frigör er fulla tillväxtpotential.
Vår heltäckande tillverkningsanalys är mer än bara en analys – den är er planritning för en lönsam tillväxt.
Är ni redo att överträffa er själva?

Designa, bygg och leverera snabbare

Enligt en undersökning genomförd av McKinsey svarar externa leverantörer idag för hela 80 % av produktvärdet. Men det är inte alltid enkelt att identifiera exakt var i produktionskedjan som det finns förbättringsmöjligheter. Det finns också ett ökat intresse av att använda certifierade samarbetspartners som uppfyller kraven om överensstämmelse för material och arbetsmetoder.

Idag tillförs hela 80 % av produktvärdet av externa leverantörer

McKinsey

MIG™ konsulttjänst

Vår konsulttjänst MIG™ har tagits fram för att boosta er tillväxt och lönsamhet på lång sikt. Kärnan är en djupgående, fyra till åtta veckor lång affärsanalys av er tillverkningsprocess med syftet att optimera produktionskedjan.

Utifrån era strategiska mål utvärderar vi era intressenters krav, den ekonomiska och politiska situationen, gällande förordningar samt den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen. Därefter gör vi en omfattande outsourcing-bedömning för att analysera risker och möjligheter förknippade med möjliga övergångsplaner. Rapporten med resultatet är ett fundamentalt verktyg för ledningen i beslutet om hur man ska gå vidare.

Ofta blir kunderna förvånade över vilka enorma produktivitetsvinster de kan uppnå.

Erik Stenfors, CEO för HANZA Group

MIG™ omfattar:

 • Kostnads-nyttoanalys, inklusive gemensamma mål
 • Förteckning över resurser och tillgångar som ska tas över av leverantören, inklusive bokfört värde
 • Förteckning över kontrakt/avtal som ska tas över av leverantör
 • Kostnadsfördelning för alla produkter/produktkategorier
 • Potentiell kostnadsbesparing (direkt och indirekt) och nödvändiga investeringar
 • Prissättningsmodell
 • Riskregister inklusive motåtgärder
 • Överföra plan och budget från kundens fabrik till leverantörens fabrik
 • Plan för layout/processflöde i leverantörens fabrik
 • Plan för leverantörens sourcingstrategi
 • Realistiskt flerårigt prisutvecklingsmål

Miljöstrategiska materialval (MCS)

Uppfyller era produkter kraven i den nya förordningen om konfliktmineraler? Använder ni hållbara material i era konstruktioner? Idag är överensstämmelse ett högaktuellt ämne för företag. Ett enda misstag kan ge dryga böter eller skada ert varumärke allvarligt. För att göra det hela enklare erbjuder vi en digital MCS-tjänst som hjälper er att välja de bästa komponenterna och materialen – från ritbordet till slutproduktionen. Verktyget är också centralt för vår ”Eco”-lösning

Vi arbetar ständigt för att våra produkter skall uppfylla alla regulatoriska och miljömässiga krav, där är MCS en stor hjälp.

Chef R&D, Industriellt företag

Kontaktperson

Peter Pelto

Head of Global Bid- and Projects