Vårt erbjudande

Vill ni sänka era tillverkningskostnader, korta time to market, minska riskerna eller öka hållbarheten? Eller hitta lösningar för att slimma er egen process? Experterna på HANZA hjälper er oavsett om ni behöver rådgivning eller vill outsourca hela processen. Genom att samla ledande teknologier och tillverkningsexpertis lokalt hjälper vi er att korta ledtiderna, öka effektiviteten och minimera miljöpåverkan. Vi erbjuder ett smart, lokalt ”one-stop”-alternativ för allt från design och utveckling till affärsanalyser, tillverkning och tjänster under hela produktlivscykeln.

Affärsrådgivning och konsultation

Vilka utmaningar står ni inför? Växer företaget inte tillräckligt snabbt, eller har ni svårt att nå era vinstmål? Kvalitetsproblem? Som experter på tillverkning analyserar vi ofta våra kunders tillverkningsprocesser ur ett helhetsperspektiv. En analys av HANZA kan hjälpa er att identifiera flaskhalsar, hitta förbättringspotential för ökad effektivitet och optimera era inköp och materialval. Vi tar fram er fulla potential genom att rekommendera nya och moderna lösningar. Allt för att hjälpa er att hitta mer kostnadseffektiva och hållbara tillverkningsprocesser som är bra för er verksamhet.

Läs mer

Tillverkningsteknologier

Varför anlita en leverantör för metallbearbetning, en annan för elektronik och en tredje för skåpkonstruktioner? På HANZA samlar vi flera olika tillverkningsteknologier lokalt. Det gör att vi kan minimera kostnaderna, korta ledtiderna och göra processerna mer miljövänliga. Vi erbjuder en heltäckande lösning från en och samma plats, från mjukvara till hårdvara. Våra expertområden inom tillverkning omfattar bland annat plåtbearbetning, maskinbearbetning, kretskortsmontering, utveckling av elektronik, kablage, produktmontering, turbinteknik med flera.

Läs mer

Design och
produktutveckling

Ni har fått en idé till en helt ny produkt. Men har ni de resurser som krävs inom design och utveckling för att göra idén till prototyp – snabbt och säkert? Här kan vi hjälpa till. I ett nära samarbete med er samlar vi vår erfarenhet inom snabb prototypframställning, design för tillverkning, testning med mera för att få ut er produkt på marknaden så snabbt som möjligt. Ni sparar tid, minskar riskerna och når fullskalig och lönsam produktion snabbare – vi finns vid er sida vid varje stadium av produktens livscykel.

Läs mer

Hållbara tillverkningslösningar

Strävar ert företag efter att minska sitt koldioxidavtryck? Har ni högt satta miljömål? Då kan vi glädja er med att vår affärsmodell kan hjälpa er på två avgörande sätt. För det första: Genom att använda en leverantör med alla tillverkningsenheter samlade lokalt kan ni undvika långväga transporter av komponenter och delar, vilket minskar era CO2-utsläpp. För det andra: Vi väljer alltid tillverkningsprocess och produktkomponenter med tanke på kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet.

Läs mer

Livscykelsupport

Det är dags att se hanteringen av produktlivscykeln (PLC) med nya ögon! Vissa menar att konceptet är begränsat till tjänster som sträcker sig från design och prototypframställning till montering, startfas, tester och logistik. Men vad händer då med produkter som är tio år gamla och behöver reservdelar och service? Och vad händer med de nya produktuppgraderingarna från FoU? Detta är två skäl till att vi på HANZA alltid börjar med att se PLC ur ett holistiskt ”från-vaggan-till-graven”-perspektiv. Inga projekt eller ändringar är för små.

Läs mer