Back

RVM Systems

Genom samarbetet med HANZA kan vi fokusera på produktutveckling

När HANZA tar hand om tillverkningen kan RVM Systems fokusera på sin kärnverksamhet: produkt- och marknadsutveckling.

Vårt uppdrag

Det norska återvinningsföretaget RVM Systems utvecklar, tillverkar, installerar och underhåller pantautomater för både kvartersbutiken och stormarknaden. För att effektivisera produktionen flyttade RVM Systems år 2016 hela sin tillverkning från den egna sammansättningsfabriken i Finland till HANZAs tillverkningskluster i Estland.

 

”Vi har tagit fram en skräddarsydd och kvalitetssäkrad tillverkningslösning med betydligt högre flexibilitet och till avsevärt lägre kostnad. Med HANZA som partner är vi väl förberedda och kan hantera nya marknader som är på gång att etablera pantsystem.”

Niklas Engström, VD på RVM Systems

 

Djupgående analys av hela tillverkningskedjan

På uppdrag av RVM Systems genomförde HANZA en djupanalys av hela tillverkningskedjan. Den visade att det fanns stora effektivitetsvinster att göra genom att placera all tillverkning och sammansättning till en och samma plats. RVM Systems valde då att förlägga hela produktionen hos HANZA.

RVM Systems

  • VD Niklas Engström
  • Grundat 2001
  • Produkter i mer än 40 länder.
  • www.rvmsystems.se