Pressrum

HANZA: Valberedning föreslår utökning av styrelsen till HANZAs årsstämma

Publiceringsdatum: 2018-05-18

HANZAs valberedning föreslår att HANZAs styrelse utökas, jämfört med det förslag som presenterades i samband med kallelsen till bolagets årsstämma den 21 maj 2018, genom nyval av Sofia Axelsson.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond samt nyval av Sofia Axelsson. Det betyder att styrelsen föreslås utgöras av 6 ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Mikael Smedeby föreslås till styrelsens ordförande och Francesco Franzé till vice ordförande.

Sofia Axelsson är Master of Science i Public Finance / Business Administration från Göteborgs Universitet och arbetar som VD och Koncernchef för badrumstillverkaren Svedbergs. Sofia har även en doktorsexamen i Accounting and Finance och har arbetat som Senior VP Marketing & Communication på Husqvarna.

Som grund för sitt förslag har valberedningen strävat efter att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i HANZA. Vid sidan om detta har valberedningen även sökt åstadkomma en styrelse lämpad för en eventuell notering på Nasdaq Small Cap.

Val av revisorer

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor för tiden fram till och med nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 330 000 kronor till ordföranden och 165 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen har bestått av Mikael Smedeby, Styrelseordförande i HANZA Holding AB, Gerald Engström, Per Holmberg och Massimo Franzé.

Årsstämman för HANZA kommer att hållas måndagen den 21 maj 2018, klockan 17.00, på restaurang 3 Kronor, Brovägen 2, Stocksund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA, tel. 0708-16 18 75, e-post:
mikael.smedeby@lindahl.se

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00 

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com