Pressrum

HANZA lanserar tjänsteprodukt som hanterar nya globala miljökrav

Publiceringsdatum: 2016-10-13

HANZA har utvecklat en unik tjänsteprodukt som gör det möjligt för produktbolag att efterleva de nya globala miljökraven som ställs på ingående råvaror och komponenter

HANZA Holding AB (publ) lanserar en tjänsteprodukt, Material Compliance Solution (MCS), som gör det möjligt för kunder att möta nya, strängare, miljödirektiv från EU och USA.

”Det kommer kontinuerligt nya, kloka lagkrav på produkter för att begränsa användningen av ämnen som utgör en fara för miljön och samhället.”, säger Bengt Emesten, Senior Vice President Sourcing på HANZA. ”Men det kan vara svårt att följa och överblicka den utvecklingen som produktägare. Därför har vi utvecklat en ny unik tjänsteprodukt som gör det enkelt för våra kunder att möta befintliga och eventuella nya direktiv.”

I dag finns flera krav på produktägare såsom RoHS och REACH, som begränsar användningen av ämnen som är kända för att utgöra en fara för människor, och Conflict Minerals som syftar till att stoppa användandet av olaglig utvinning av metaller. HANZAs tjänst ger kunden fullständiga rapporter rörande efterlevnad. Bland annat spåras komponentdata och efterlevnad mot materiallistor, produktdokumentation samt tekniska förändringar. Dokumenterade bevis på överensstämmelse lagras tillsammans med deklarationer och certifikat för externa revisioner.

”Det här är en viktig del i vår breddning till att också vara ett kunskaps- och tjänsteföretag”, avslutar Bengt Emesten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Vice President Sales & Marketing, Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com www.hanza.com 
Bengt Emesten, Vice President Sourcing, Tel: 0703 82 28 28, e-post: bengt.emesten@hanza.com www.hanza.com 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl.10.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com