Pressrum

HANZA tecknar strategiskt samarbetsavtal kring MIG(TM)

Publiceringsdatum: 2014-10-13

HANZA har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med affärsstrategen Reforce International. Samarbetet omfattar bl.a. tjänsten MIG(TM) som ökar tillväxt och lönsamhet för produktägare.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, erbjuder produktägare såväl ökad tillväxt som ökad lönsamhet genom rationella tillverkningslösningar.

Erbjudandet har vidareutvecklats genom ett unikt analysverktyg, MIG(TM), som metodiskt går igenom kundens utmaningar och möjligheter, vilket tagits fram med hjälp av affärsstrategen Reforce International.

För att möta en stor efterfrågan av MIG(TM) har HANZA och Reforce i dag tecknat ett avtal om strategiskt samarbete.

”Reforce har en gedigen erfarenhet av affärsstrategiutveckling och exekvering från olika branscher, vilken vi nu applicerar på tillverkningsindustrin i samarbetet med HANZA ”, säger Ulf Arnetz, Styrelseordförande Reforce International. ”HANZA har redan ett starkt tillverkningserbjudande där vi nu adderar ytterligare en dimension.”

”De flesta fabriker effektiviseras i dag genom den s.k. Lean-metodiken”, säger Thomas Lindström, vVD och försäljningschef HANZA. ”HANZA har tagit metodiken ytterligare ett steg och använder den på själva tillverkningskedjan. Det skapar nya och betydligt större möjligheter till lönsam tillväxt.”


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta gärna:

Thomas Lindström, Sälj/Marknadschef HANZA: Telefon: 0702-98 39 39, E-post: thomas.lindstrom@hanza.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2014 kl. 15.00  Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com .

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com