Pressrum

HANZAs dotterbolag i Vasa slutför omvandling till logistikbolag genom rekonstruktion

Publiceringsdatum: 2017-01-13

HANZA har idag ansökt om företagsrekonstruktion av dotterbolaget HANZA Finland, Vasa Oy. Syftet är att slutföra omvandlingen av enheten till ett logistik- och servicecenter. Under rekonstruktionen fortsätter verksamheten i Vasa enligt plan. Åtgärden förväntas inte leda till någon ökad kostnad för HANZA koncernen

Som en sista del av accelerationsprogrammet Frontrunner, beslutade HANZA i oktober 2016 att avveckla tunnplåtsbearbetningen i Vasa, Finland, och omvandla bolaget till ett logistik- och servicecenter för lokala kunder. Under det fjärde kvartalet 2016 har HANZA Vasa därför omorganiserats och personalen minskats, samtidigt som produktionen förts över till HANZAs globala tillverkningskluster.

Parallellt har HANZA kommit överens med fastighetsägaren om ett nytt avtal, anpassat för den omorganiserade verksamheten. Överenskommelsen har dock inte kunnat kodifieras, varför HANZA har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion i syfte att skapa en hållbar verksamhet i Vasa.

"Vi förändrar verksamheten i Vasa i nära samarbete med kunder, anställda och affärspartners", säger Erik Stenfors, Koncernchef, HANZA. "Genom en rekonstruktion kan vi fortsätta arbetet att skapa en långsiktigt hållbar lösning i Vasa, vilket kommer att gynna alla parter."

Under rekonstruktionen fortsätter verksamheten i Vasa enligt plan. Åtgärden förväntas inte leda till någon ökad kostnad för HANZA koncernen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD HANZA, tel: + 46-709-50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Pauli Pöllänen, VD HANZA Vasa Oy, tel: + 372-5590 2402, e-post: pauli.pollanen@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2017 kl. 13.10. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com