Pressrum

HANZA säljer MIG till ett uppskattat värde om 100 MSEK

Publiceringsdatum: 2015-09-28

Industristrategen HANZA har inlett nya samarbetsavtal med sin tjänsteprodukt MIG till ett uppskattat värde om 100 MSEK under en fyraårsperiod. MIG är en viktig del av HANZAs affärsmodell, vilken går ut på att optimera kundens tillverkningsprocess och skapa tillväxt och lönsamhet genom hela produktionsledet.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har inlett samarbete med två internationella industriföretag för att öka deras konkurrenskraft. HANZA ska enligt
MIG-konceptet hjälpa företagen med att skapa en ny tillverkningsstrategi med komplett leverantörskedja för de nya produkterna, inklusive fullskalig produktion.

”Det är tydligt att våra kunder söker helhetslösningar och i ökad utsträckning strategiska samarbeten, snarare än enskilda produktionsupphandlingar.”, säger Thomas Lindström, Vice VD HANZA. ”Våra nya projekt är ytterligare ett bevis för att HANZAs moderna affärsstrategi går i linje med efterfrågan.”

”Genom att vara ett kunskaps- och tjänsteföretag, snarare än bara en tillverkare, kan vi öka värdet för våra kunder och därmed även för HANZA”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Samtidigt utvecklar vi metodiskt vår verktygslåda för genomförandefasen, senast med förvärvet av Metalliset.”

Den tillverkningen som faller ut inom MIGTM-projektet är planerad att starta i slutet av 2015 och kommer beröra flera av HANZAs produktionsenheter, huvudsakligen i Estland. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Thomas Lindström, Vice VD, Tel: 0702-98 3939, mail: thomas.lindstrom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2015 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com