Pressrum

HANZA: Ytterligare effektivisering, säljer bolag i Slovakien

Publiceringsdatum: 2015-12-11

HANZA fortsätter att samordna verksamheter efter förvärvet av Metalliset i somras. Fabriken i Slovakien avyttras, samtidigt som HANZA avser utveckla koncernens nya tillverkningskluster i Centraleuropa.

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North Stockholm, har tecknat ett avtal om att sälja koncernens dotterbolag i Slovakien. Verksamheten har cirka 50 anställda och ingår i HANZAs Elektronikdivision. En del av tillverkningen i Slovakien kommer att överföras till andra produktionsanläggningar i HANZA-koncernen. Vidare avser HANZA att långsiktigt utveckla det nya tillverkningsklustret med elektronik/mekanik i Polen/Tjeckien, som skapades genom förvärvet av Metalliset i september 2015.

"Avyttringen av bolaget i Slovakien är ytterligare en del av det effektiviseringsprogram vi presenterade i januari i år”, säger Erik Stenfors, koncernchef HANZA. ”Vi beskrev då hur vi avsåg utveckla HANZA under 2015, genom förvärv och konsolidering av produktions­anläggningar. Syftet med strategin är att skapa en effektiv industriell struktur för nästa fas av vår utveckling, där vi ser en utökad andel MIG-projekt".

Affären genomförs omgående. Köpare av bolaget är en slovakisk privatinvesterare, Andrej Beňuška. "Vi är glada över den här möjligheten att förvärva fabriken, vilket också skapar en bra lösning för både kunder och anställda", säger Andrej Beňuška.

Avyttringen påverkar HANZAs resultat 2015 marginellt. Vidare, eftersom endast en delmängd av produktionen i Slovakien samordnas i andra produktionsanläggningar i HANZA, förväntas transaktionen leda till något lägre omsättning under 2016, dock med ett något förbättrat rörelseresultat. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra ytterligare detaljer i avtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015 kl. 08.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com