Pressrum

HANZA verkställer uppsägningar efter avslutade fackliga förhandlingar

Publiceringsdatum: 2015-02-12

HANZA Holding AB (publ) har avslutat fackliga förhandlingar gällande varsel i Åtvidaberg samt flytt av bolagets produktionsanläggning i Töreboda och verkställer nu uppsägningarna.

Den 15 januari presenterades en utvecklad strategi för att öka koncernens lönsamhet. Som en del i denna strategi inleddes fackliga förhandlingar om att flytta bolagets produktionsanläggning i Töreboda till andra HANZA fabriker. Ytterligare ett steg i denna strategi innebar att HANZA utfärdade varsel om uppsägningar i Åtvidaberg. 

De fackliga förhandlingarna är nu avslutade och uppsägningar har genomförts med totalt 39 personer.

_________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015 kl. 15.15. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com