Pressrum

HANZA erhåller storkund inom Automotive

Publiceringsdatum: 2014-08-05

HANZA har tecknat ett långsiktigt avtal med en ny kund inom Automotive segmentet. Produkterna kommer att tillverkas i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng.

HANZA Holding AB (publ), Sveriges ledande affärspartner inom tillverkningslösningar, har tecknat ett flerårigt avtal med en kund inom Automotive-segmentet med ett uppskattat ordervärde överstigande 30 MSEK på årsbasis vid fulltakt.

”De större svenska kontraktstillverkarna var med i kundens utvärdering så det är självklart roligt att vi kunde presentera det bästa erbjudandet”, säger Thomas Lindström, vice VD och Sälj/Marknadschef på HANZA. ”Vår erfarenhet av tillverkningslösningar, i detta fall i form av produktionsautomatisering, var avgörande, eftersom denna affär innehåller höga produktionsvolymer med mycket höga krav på tillförlitlighet.”

HANZAs affärsmodell bygger på att öka tillväxt och lönsamhet för produktägare genom att erbjuda effektiva tillverkningslösningar.

Produktionen startas upp omgående och bedöms vara i full volym under 2015.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Thomas Lindström, vVD och Sälj/Marknadschef HANZA.
Telefon: 0702-98 39 39, E-post:
thomas.lindstrom@hanza.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2014 kl. 08.55 Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

    
HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com