Pressrum

HANZA: Kommuniké från Årsstämman

Publiceringsdatum: 2019-05-07

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag hållit årsstämma varvid huvudsakligen följande beslut fattades:

 • Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.      
       
 • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,25 SEK per aktie, totalt 7,7 MSEK. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 9:e maj 2019. Utdelningen bedöms utbetalas omkring den 14 maj 2019.
 • Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag, omval av Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson. Till styrelsens ordförande valdes Francesco Franzé. Till vice ordförande valdes Gerald Engström. Mikael Smedeby har avböjt omval.
 • Stämman beslutade att arvode ska utgå med 350 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 175 000 SEK per år till styrelsens ledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 050 000 SEK. För arbete i revisionsutskott utgår arvode med 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget särskilt arvode.
 • Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.
 • Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.      
       
 • Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag.
 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 300 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande aktiekapital.
 • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA, tel. 076-788 86 66, e-post: francesco@panarea.se

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com