Pressrum

HANZA erhåller betydande order från Harju Elekter

Publiceringsdatum: 2018-02-05

HANZA Holding AB (publ) har via dotterbolag i Estland vunnit en större tillverkningsorder från estniska Harju Elekter Elektrotehnika AS, avseende produktion av mekanikskåp och plåtkonstruktioner.

Harju Elekter Elektrotehnika producerar utrustning för kraftdistributionsnätverk (transformatorer, kabeldistributionskåp och växelplattor), industriella kontroll- och automationssystem för energi- och industrisektorerna samt för allmännyttiga tjänster.

HANZA har säkrat en produktionsorder för ett årligt värde överstigande 3 miljoner euro, som ska tillverkas i HANZAs kluster i Estland. Produktionen startar omedelbart och förväntas nå full volymproduktion senast andra kvartalet 2018.

"Vi är mycket glada över att utveckla ett samarbete med HANZA", Säger Jan Osa, VD Harju Elekter Elektrotehnika AS, "Vi ser att HANZA erbjuder en modern affärsmodell med fokus på konkurrenskraft och effektivitet i kombination med en mer hållbar tillverkningsprocess."

"Vi har skapat geografiska tillverkningskluster för att stödja våra kunder med fullt tillverkade och monterade produkter", säger Emöke Sogenbits, Klusterchef Estland, "Harju Elekter är
en mycket intressant, högkvalitativ kund med en bra match för vårt koncept, vi ser även en potential att utveckla samarbetet inom den snabbt växande marknaden i Estland."


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions, Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 februari 2018, kl 07.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com 

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com