Pressrum

HANZA tecknar avtal om skräddarsydd tillverkningslösning

Publiceringsdatum: 2017-02-20

HANZA har tecknat ett avtal om att genomföra en ny tillverkningslösning med en uppskattad årlig omsättning om 5 MEUR.

HANZA Holding AB (publ) har idag tecknat ett avtal enligt vilket HANZA upprättar en skräddarsydd tillverkningslösning för att leverera kompletta moduler till en kunds produktionsanläggning i Finland.

Komponenter kommer att tillverkas i HANZAs kluster i Estland och modulmonteringen kommer att ske i närheten av kunden i Finland. Tillverkningen påbörjas under det andra kvartalet 2017 och beräknas nå full kapacitet inom ett år. Årlig affärsvolymen uppskattas till 5 miljoner euro.

"Vår affärsmodell, att kombinera konsulttjänster med komplett tillverkning, skapar nya möjligheter för våra kunder", säger Thomas Lindström, Senior Vice President, chef för Business Solutions HANZA. "Flera produktbolag står inför samma utmaning; Att öka flexibiliteten och samtidigt minska kostnader och kapitalbindning. Då är lösningen HANZA.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD HANZA, 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com
Thomas Lindström, vice VD, Head of Business Solutions, HANZA, Tel: 0702-983939, e-mail: thomas.lindstrom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 10.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com