Pressrum

HANZA delårsrapport januari-juni 2017

Publiceringsdatum: 2017-08-28

HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, offentliggör idag rapporten för årets sex första månader. Bolaget beskriver bland annat en lönsam organisk tillväxt under en sänkt nettoskuld.

HANZA Holding AB (publ), är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har medfört att HANZA på kort tid vuxit till en av Nordens större aktörer med en omsättning år 2016 om 1,3 miljarder SEK. Efter att ha organiserat verksamhetens fabriker går HANZA från en uppbyggnadsfas till en utvecklingsfas.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni ­2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 367,6 MSEK (342,5)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 14,4 MSEK (11,4).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 14,0 MSEK (10,5).
  Rörelseresultatet påverkas med 3,7 MSEK (-2,0) hänförliga till Frontrunner.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (3,3), vilket motsvarar 0,36 SEK per aktie (0,16)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,0 MSEK (26,3)

FÖRSTA HALVÅRET (1 januari – 30 juni ­2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,4 % till 717,6 MSEK (681,1)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 23,6 MSEK (25,9).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 22,4 MSEK (23,0).
  Rörelseresultatet påverkas av -0,5 MSEK (+0,3) hänförliga till Frontrunner.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,3 MSEK (8,7), vilket motsvarar 0,52 SEK per aktie (0,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,1 MSEK (32,0)

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

”Ytterligare ett framgångsrikt kvartal. Vi fortsätter att minska vår skuldsättning, trots en god organisk

tillväxt. Sedan årsskiftet har vi minskat vår räntebärande nettoskuld med 60 MSEK, från 227 MSEK till

167 MSEK. Vidare har vi, som tidigare meddelats, tvingats omarbeta planen för den sista fabriksförflyttningen i Finland, men kan ändå uppvisa en positiv marginal för Mekaniksegmentet (2,1 %). Inom Elektroniksegmentet upprätthåller vi en branschledande marginal (7,3 %).”

”Under åtta år och två faser har vi systematiskt utvecklat HANZA till en internationell miljardkoncern. Långsiktighet och en stark affärsmodell har medfört att HANZA attraherar de bästa ägarna, kunderna och medarbetarna. Sedan föregående rapport har styrelsen breddats med Gerald Engström och Helene Richmond, vi har tecknat avtal med Saab och Getinge och vi har rekryterat Andreas Nordin och Petra Duprez till koncernledningen.”

”HANZAs unika kombination av rådgivning och komplett tillverkning gör att vi vinner nya marknads­andelar. I år ligger fokus på att fortsatt effektivisering av våra Tillverkningskluster. Därefter står vi redo att bredda vårt erbjudande till övriga Europa – HANZA går in i sin tredje fas.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 Augusti 2017 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com