Pressrum

HANZA utsedd till Konekeskos tillverkningspartner av Yamarin Cross- båtar

Publiceringsdatum: 2014-06-24

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”), noterat på Nasdaq OMX First North, har valts av Konekesko Oy, en finsk ledande tillverkare av premiumbåtar, att leverera alla aluminiumdelar till den framgångsrika Yamarin Cross-serien.

HANZA, som erbjuder smarta produktionslösningar, har genom sitt dotterbolag HANZA Finland OY ingått ett tvåårigt tillverknings- och leveransavtal med Konekesko där HANZA kommer att tillverka och leverera aluminiumdelar i sin Kokkola-anläggning i Finland. Leveransvärdet av avtalet bedöms motsvara cirka 2,5 MEUR (ca 23 MSEK).

"Efterfrågan på våra Yamarin Cross-aluminiumbåtar ökar snabbt, med en stark marknadstillväxt i hela Europa", säger Kari Rautanen, chef för Fritidsbåtsegmentet på Konekesko. "Vi behövde en stabil partner som kan stödja denna tillväxt med hög leveranssäkerhet och kvalitet. I HANZA fann vi denna industriella tillverkningspartner”.

"Konekesko är ett mycket framgångsrikt företag, och vi är stolta över att kunna vara en del av deras båtserie Yamarin Cross”, säger Thomas Lindström, marknads- och försäljningschef på HANZA. "Avtalet med Konekesko medför att HANZA ytterligare stärker sin position som den ledande industriella tillverkningspartnern i Norden. Det är också ett kvitto på att investeringen i den nya fabriken för tjockmetall i Kokkola bidrar till vår fortsatta tillväxt".

__________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, Marknads- och Försäljningschef, thomas.lindstrom@hanza.com, tel. 0702-98 39 39

Erik Stenfors, VD, erik.stenfors@hanza.com, tel.  08-624 62 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2014 kl. 07.55  Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZA finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com