Pressrum

HANZA: Bokslutskommuniké januari-december 2015

Publiceringsdatum: 2016-02-16

HANZA, noterat på First North Premier, presenterar idag sin bokslutskommuniké för helåret 2015.
Bolaget rapporterar om målmedveten och framgångsrik utveckling av koncernen, ökad försäljning och fortsatt lönsamhets­förbättring. 

HANZA Holding AB (publ) erbjuder strategisk kontraktstillverkning, vilket omfattar både rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. I rapporten framhålls affärsmodellen som nyckeln till att HANZA på några år vuxit till en av de ledande kontraktstillverkarna i Skandinavien. Vidare medförde en hög aktivitetstakt under år 2015 att bolaget flyttade fram sin marknadsposition ytterligare.

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober – 31 december 2015)

 • Nettoomsättningen ökade med 39 % till 331,3 MSEK (237,8). Exklusive volymer från förvärvade och avvecklade enheter uppgår den organiska tillväxten till 17 %
 • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 4,3 MSEK (-8,7).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,4 MSEK (-12,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (-13,5), vilket motsvarar 0,18 (-1,75) kr per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,6 MSEK (12,6)

HELÅRSPERIODEN (1 januari – 31 december 2015)

 • Nettoomsättningen ökade med 23 % till 1 206,4 MSEK (984,6).  Exklusive volymer från förvärvade och avvecklade enheter uppgår den organiska tillväxten till 16 %
 • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 12,5 MSEK (-5,2).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 51,1 MSEK (-23,3). I rörelseresultatet ingår poster av engångskaraktär om netto 40,4 MSEK (-7,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,5 MSEK (-33,6), vilket motsvarar 3,18 (-4,62) kr per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 MSEK (23,0)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”2015 var ett framgångsrikt år. Vi genomförde målmedvetet den omfattande plan vi presenterade i början av året, med samordning av fabriker, förvärv och MIGTM lanseringar.  Det är med glädje vi ser hur arbetet förbättrat både första och sista raden av vår resultaträkning. Exklusive förvärv och avyttringar var den organiska tillväxten 17 % i det fjärde kvartalet. Inklusive förvärv ökade vår omsättning med nära 40 %.”

”Även exkluderat det positiva engångsresultatet om 40 MSEK, blev rörelseresultatet 34 MSEK bättre i 2015, jämfört med 2014. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av koncernen med oförminskad styrka under 2016.”

”Under förra året har vi också förbättrat vår finansiella position. Aktiviteterna 2015 ökade vårt egna kapital med 108 MSEK, från 146 MSEK till 254 MSEK. Vår soliditet ökade från 25 % till 33 %.”

Läs hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 kl. 07.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com