Pressrum

HANZA presenterar delårsrapport januari-september

Publiceringsdatum: 2014-11-05

HANZA, noterat på First North Premier, presenterar idag sin delårsrapport för årets första nio månader. Bolaget beskriver ett tredje kvartal med en svag marknad, men att bolagets nya tjänsteprodukt MIG(TM) fått ett bra mottagande. Vidare berättar HANZA att den svenska elektroniktillverkaren KA Elektronik förvärvats.

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september 2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 239,3 MSEK, en minskning mot andra kvartalet (257,0), och en minskning från motsvarande period föregående år (261,2)

  • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till -2,3 MSEK (6,0). Koncernens rörelseresultat uppgick till -4,5 MSEK (2,7). I resultatet ingår kostnader för affärsutveckling med -2,2 MSEK (-3,3)

  • Resultat efter skatt uppgick till -9,3 MSEK (0,3), vilket motsvarar -1,37 (0,05) kr per aktie

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 MSEK (12,7)

NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari – 30 september 2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 746,8 MSEK (796,0)

  • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 3,5 MSEK (11,2). Koncernens rörelseresultat uppgick till -10,4 MSEK (1,4). I rörelseresultatet ingår affärsutveckling med -13,9 MSEK (-9,8)

  • Resultat efter skatt uppgick till -20,1 MSEK (-13,8), vilket motsvarar -3,10 (-2,52) kr per aktie

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,4 MSEK (33,2)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”2014 är ett utvecklingsår för HANZA. Det svaga tredje kvartalet visar också tydligt på behovet av en förfinad affärsmodell inom tillverkningsindustrin – omsättning och resultat påverkades negativt, då några av våra största kunder minskade orderläggningen betydligt. Vi arbetar metodiskt med effektivisering och kostnadsanpassning av verksamheten, men det är utvecklingen av vår nya intäktsmodell som är nyckeln till tillväxt och stabil lönsamhet.”

"Veckans förvärv av KA Elektronik i Åtvidaberg är ett första steg i vår nya förvärvsstrategi där vi fokuserar på lönsamma tillverkare, och genomför förvärv med vår nya ’valuta’ – HANZA-aktien. Vi möter många tillverkare som önskar tillhöra HANZA och vi fortsätter med nya förvärvsdiskussioner.”

"Under perioden lanserade vi MIG(TM), en egenutvecklad tjänsteprodukt som skapar avsevärt högre tillväxt och lönsamhet än klassisk kontraktstillverkning. Kännetecknande är bl.a. att när en produktägare upplever en god efterfrågan kan tillväxten ske snabbare. När efterfrågan är lägre, kan kostnader snabbt minskas. Behovet av MIG(TM) lösningar för tillverkningskedjor är därmed konjunkturoberoende.”


Läs hela rapporten på www.hanza.com_________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com  

Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com  


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014 kl. 12.20. Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com .

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com