Pressrum

HANZA utökar samarbetet med Siemens

Publiceringsdatum: 2015-03-26

HANZA har tecknat ett utökat 3-årsavtal med Siemens Turbomachinery till ett värde överstigande 60 MSEK.

HANZA Holding AB (publ) har tecknat ett 3-årsavtal med Siemens Turbomachinery rörande tillverkning av komponenter till gasturbiner SGT600 och SGT800 till ett värde överstigande 60 MSEK. För att möta den ökade produktionsvolymen kommer ytterligare investeringar att göras i företagets tillverkningskluster i Årjäng. Produktionsstart är planerad till tredje kvartalet 2015.

”Det nya avtalet är ett resultat av ett nära samarbete mellan HANZA och Siemens”, säger Thomas Lindström, Vice VD HANZA. ”Vi har lyckats skapa en effektiv tillverkningslösning i Årjäng som vi nu utvecklar”.

”I HANZA har vi en partner som skapar mervärde för oss, därför är vi glada att utöka samarbetet ytterligare”, säger Ingmarie Wall, Key Commodity Manager Siemens Turbomachinery.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Vice President Sales & Marketing, Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015 kl. 15.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com