Pressrum

HANZA presenterar delårsrapport januari-mars

Publiceringsdatum: 2015-04-28

HANZA, noterat på First North Premier, presenterar idag sin delårsrapport för årets första tre månader.  Bolaget rapporterar om en förbättrad marknad och att bolagets fabrikssammanslagningar har genomförts enligt plan. Resultatet utvecklas positivt, men är fortfarande inte tillfredsställande. Styrelsen gör bedömningen att ett förslag till kapitalisering av bolaget som aviserats i tidigare rapporter kan presenteras under det andra kvartalet 2015.

FÖRSTA KVARTALET (1 januari – 31 mars 2015)

  • Nettoomsättningen uppgick till 266,0 MSEK, en betydande ökning jämfört med fjärde kvartalet 2014 (237,8), och en ökning jämfört med motsvarande period föregående år (250,5)
  • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till -2,7 MSEK (5,4). Koncernens rörelseresultat uppgick till -4,6 MSEK (0,2). I rörelseresultatet ingår kostnader för affärsutveckling med -1,9 MSEK (-5,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,6 MSEK (-4,0)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,05 kr (-0,63)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,3 MSEK (11,1). Omsättningsökning och lageruppbyggnad orsakad av en snabbt ökande orderstock har påverkat kassaflödet negativt.

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”Koncernens resultat är ännu inte tillfredställande. Vidtagna effektiviseringsåtgärder påverkade kvartalet positivt, samtidigt som kostnader för fabrikssammanslagningar påverkade negativt. Sammanlagt förbättrades dock koncernens rörelseresultat med drygt 8 MSEK jämfört med föregående kvartal. Vi ser en fortsatt resultatförbättring under andra kvartalet och kommer att vidta ytterligare åtgärder för att öka lönsamheten”

”Vi har i de senaste delårsrapporterna rapporterat att bolaget behöver finansiell förstärkning för den fortsatta utvecklingen och styrelsen arbetar aktivt med en kapitalisering”.

”Marknadsmässigt är vi en bra bit på väg i arbetet att etablera HANZA som ett modernt alternativ till klassiska kontraktstillverkare. Vi har i dag en rekordhög orderstock och bedömer att våra försäljningsframgångar kommer att fortsätta under 2015 med vår nya tjänsteprodukt MIG TM”

Läs hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl. 08.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com