Pressrum

HANZAs rekonstruktion i Vasa godkänd. Koncernens uppbyggnadsfas slutförd

Publiceringsdatum: 2017-05-16

HANZA, Nordens ledande affärspartner inom tillverkning, har fått besked att domstolen godkänner rekonstruktionen av koncernens dotterbolag i Vasa. Det betyder också att HANZA-koncernen nu övergår från en uppbyggnadsfas till en utvecklingsfas.

HANZA Holding AB (publ), noterad på Nasdaq First North Stockholm, har genomgått två uppbyggnadsfaser sedan koncernen grundades för drygt 8 år sedan:

-          Under den första fasen skapades ett komplett tillverkningserbjudande genom att kombinera olika tillverkningsteknologier i ett bolag, HANZA.

-          Under den andra fasen kompletterades erbjudandet med unika rådgivningstjänster, samtidigt som de olika produktionsenheterna flyttades samman i industriparker, så kallade Tillverkningskluster.

Det sista steget i den andra fasen var att färdigställa koncernens Mekanikdel, genom att omvandla verksamheten i Vasa, Finland, till en logistik- och servicecenter. Ett steg som dock fick genomföras under en rekonstruktions­­process, som alltså nu avslutas genom beslut från domstolen i Finland.

”Att rekonstruktionen har godkänts är ett bra och viktigt besked.”, säger Erik Stenfors Koncernchef HANZA. ”Därmed kan vi övergå till fas tre, vilket är en utvecklingsfas av HANZA med fokus på att fortsätta vår positiva lönsamhetsutveckling”.

Det var i januari 2017 som HANZA beslutade att begära en rekonstruktion av verksamheten i Vasa. Bakgrunden var att en tidigare överenskommelse med fastighetsägaren inte kunde omvandlas till ett hyresavtal anpassat för den framtida verksamheten. Nya förhandlingar med hyresvärden under rekonstruktionsprocessen ledde dock fram till det önskade avtalet, vilket i sin tur möjliggjorde ett positivt beslut av Österbottens Tingsrätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com