Pressrum

HANZA expanderar i Centraleuropa

Publiceringsdatum: 2016-06-14

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North, utökar sitt tillverkningskluster i Centraleuropa. HANZAs fabrik i Tjeckien byggs ut med 1 500 kvm och ett avtal om strategiskt samarbete har tecknats med Rayservice - en ledande tjeckisk tillverkare. Detta innebär också ett fortsatt engagemang från HANZA mot krävande kunder inom flyg- och försvarsindustrin.

"Denna expansion är nästa viktiga steg för HANZA", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Vårt tillverkningskluster Center of Europe växer snabbt, då det ligger nära de stora slutmarknaderna. Dessutom är det en viktig landningsplats för våra tillverkningslösningar. Därför genomför vi nu en strategisk satsning som inkluderar ett samarbete med en ledande branschkollega; Rayservice. "

Rayservice är en välrenommerad tillverkare med cirka 200 anställda, beläget nära HANZAs kluster Center of Europe. Rayservice är känt för att vara utvald leverantör till kunder med höga kvalitetskrav såsom Boeing och den tjeckiska armén.

"Vi tror starkt på kluster-konceptet", säger Petr Gabriel, Styrelseordförande och grundare av Rayservice. "Genom att samla kompetens, ökar vi värdet på vårt erbjudande och därmed vår konkurrenskraft."

Vidare är det strategiska samarbetet ytterligare ett steg för HANZA mot den snabbväxande Aerospace & Defense sektorn (flygteknik, rymd, försvar och säkerhet). "Tillverkning av avancerade produkter ger en kontinuerlig utveckling av HANZA – till gagn för befintliga och nya kunder", säger Erik Stenfors, VD HANZA.

För att tillgodose ytterligare uppdrag från större kunder, har HANZA inlett en utökning av den befintliga fabriken i Kunovice, Tjeckien. I ett första steg expanderas den befintliga lokalen om 5000 kvm med ytterligare 1 500 kvm. Den nya delen av fabriken bedöms vara inflyttningsklar strax efter sommaren, då ytterligare maskiner och utrustning kommer att installeras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2016 kl. 15.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com