Pressrum

HANZA sluter avtal med Chargestorm

Publiceringsdatum: 2015-06-25

HANZA har slutit ett flerårigt avtal med Chargestorm avseende tillverkning av kompletta laddstationslösningar för elfordon till ett initialt årsvärde överstigande 10 MSEK.

HANZA Holding AB (publ) har slutit ett flerårigt avtal med Chargestorm som är en ledande svensk leverantör av laddstationslösningar för elfordon. Produkterna kommer byggas i sin helhet inom koncernens fabriker och kommer slutmonteras i elektronikfabriken i Åtvidaberg. Produkten befinner sig i ett tidigt skede varför en kraftig upprampning av produktionsvolymer planeras.

Chargestorm är idag ett av Sveriges ledande företag inom laddinfrastruktur för elfordon och med på Ny Tekniks 33-lista över hetaste startup bolagen. Chargestorm levererar kompletta lösningar som inkluderar laddstationer, drift och övervakningsprogramvara samt olika betallösningar.

”Valet föll på HANZA som partner då de har erfarenhet av att designa kompletta tillverkningslösningar som skapar värde och konkurrenskraft.” Säger Patrik Lindergren, VD Chargestorm.

”Det känns roligt att växa ytterligare inom Cleantech området som är av strategisk vikt för HANZA”, säger Thomas Lindström, Vice VD HANZA, ”Chargestorm är en mycket innovativ och intressant kund för oss framöver.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Vice President Sales & Marketing, Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com
Patrik Lindergren, VD Chargestorm, patrik@chargestorm.se , tel. 0704-61 25 78 _________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2015 kl. 09.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com