Pressrum

HANZA förstärker koncernledningen för kommande expansion

Publiceringsdatum: 2017-08-14

HANZA har rekryterat en operativ chef (COO) och en strategisk HR chef (SHR) som tillträder i koncernledningen per den 1 september 2017. Samtidigt aviserar HANZA att bolagets CFO avser att lämna verksamheten, vilket sker senast i början av år 2018.

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North Stockholm, är ett innovativt bolag inom tillverkningsindustrin. Under två uppbyggnadsfaser har bolaget skapat moderna tillverkningskluster och unika rådgivningstjänster. Nu går HANZA in i en tredje fas där fokus ligger på ytterligare effektivisering av bolagets kluster, samt att därpå expandera till nya kundmarknader, eventuellt via förvärv.

För att möta expansionsplanen för den tredje fasen förstärker HANZA nu koncernledningen:

Dels har HANZA rekryterat Andreas Nordin som operativ chef (COO) från Ericsson Latinamerika. Andreas har en bred erfarenhet av modern tillverkningsteknologi och har bland annat varit chef för Ericssons verksamhet i Estland med 2 200 anställda samt varit chef för fabriker i såväl Brasilien som Mexico. Andreas tillträder sin tjänst den 1 september och kommer att rapportera direkt till VD. Nuvarande Divisionschefer, vilka tidigare rapporterat till VD, kommer att ingå i Andreas ledningsgrupp. Förstärkningen ger därmed ett fortsatt fokus på tillverkningskompetens (benämnt HANZA CORE, Cluster Operational Excellence), samtidigt som det ger nya möjligheter att arbeta med den kommande expansionen av koncernen.

Dels har HANZA rekryterat Petra Duprez som strategisk HR chef (SHR) för koncernen. Petra har en lång erfarenhet inom SHR och har under en period arbetat som konsult åt HANZA. Dessförinnan kommer Petra från en motsvarande SHR position inom Getinge koncernen. Även Petra tillträder sin tjänst per den 1 september 2017 och kommer både att arbeta med att utveckla existerande organisation och den kommande expansionen.

Vidare har HANZAs CFO, Lars Åkerblom aviserat att han avser att lämna verksamheten, vilket kommer att ske senast i början av 2018. Lars har lett ett framgångsrikt arbete under sju år med att skapa och leda ekonomiska och finansiella delen av HANZA under koncernens uppbyggnadsfaser.

”Vi har gjort två mycket bra rekryteringar som kommer att vara centrala för koncernens kommande utveckling”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Samtidigt är det tråkigt att meddela att Lars kommer att lämna oss i början av nästa år. Vi önskar honom all framgång i sin framtida roll, efter de goda insatser han gjort på HANZA. Vi avser att presentera en tillträdande CFO under hösten.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 augusti 2017, kl 14.55. Erik Penser Bank AB är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com