Pressrum

HANZA: Kommuniké från Årsstämman

Publiceringsdatum: 2018-05-21

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har idag hållit årstämma där följande beslut togs:

  • Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för 2017.
  • Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag, omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé och Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond samt nyval av Sofia Axelsson. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till vice ordförande valdes Francesco Franzé.
  • Stämman beslutade att arvode ska utgå med 330 000 SEK per år till styrelsens ordförande samt 165 000 SEK per år till styrelsens ledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 155 000 SEK.
  • Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.
  • Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.
  • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 290 000 SEK.
  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
     Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA, tel. 0708-16 18 75, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00 

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com