Pressrum

HANZA vald till produktionspartner av Mantex

Publiceringsdatum: 2017-09-08

HANZA Holding AB (publ) har idag fått order på ett så kallat MIG-projekt för att forma en framtida tillverkningsstrategi åt Mantex AB (publ).

”Vi har fått förtroendet att ansvara för industrialisering och tillverkning av Mantex produkter och samtidigt utarbeta en konkurrenskraftig och hållbar tillverkningsstrategi”, säger Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions HANZA. ”Att bidra till att använda våra naturtillgångar på ett mer effektivt och hållbart sätt går hand i hand med HANZAs vision och målsättning.”

Mantex är ett företag som utvecklar och marknadsför röntgenbaserade produkter för kvalitetsmätning av biobränsle och pappersmassa. Mantex noterade företaget på Nasdaq First North i maj 2017 och planerar en stark framtida tillväxt varför man nu beslutat lägga ut sin tillverkning externt.

”Vi är på väg in i en mycket expansiv fas där vi ser att efterfrågan från kunder ökar snabbt, och därför är det viktigt att hitta en partner som hjälper oss att snabbt färdigställa och producera våra produkter i volym under 2018”, säger Max Gerger, VD Mantex. HANZA kombinerar sin breda erfarenhet av komplett tillverkning med rådgivningstjänster inom industrialisering och supply-chain, vilket passar Mantex bra”.

MIG-projektet påbörjas omgående och tillverkningen som förläggs i Åtvidaberg bedöms vara igång under våren 2018. Omfattningen av avtalet är beroende av Mantex framtida försäljning.

För ytterligare information:

Thomas Lindström, SVP Head of Business Solutions, HANZATel: 0702-983939, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com 

Max Gerger, VD, MantexTel: +46 70-012 35 72, e-post: max.gerger@mantex.se

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 september 2017, kl 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com