Pressrum

HANZA delårsrapport januari-juni 2016

Publiceringsdatum: 2016-08-26

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, offentliggör idag rapporten för årets första halvår 2016. Bolaget berättar om en fortsatt metodisk och lönsam utveckling av koncernen, samt om nya kundprojekt.

HANZA är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har medfört att HANZA på några år vuxit till en av Nordens större aktörer med en årlig omsättning över 1,2 miljarder SEK. Efter en uppbyggnadsfas är bolaget nu i en utvecklingsfas med lönsamhetsfokus.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni 2016)
• Nettoomsättningen ökade med 14 % till 342,5 MSEK (300,9). Justerat för förvärvade och
avvecklade enheter samt valuta uppgick den organiska tillväxten till 3 %
• Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena ökade till 11,4 MSEK (2,0)
• Koncernens rörelseresultat ökade till 10,5 MSEK (0,6)
• Resultat efter skatt ökade till 3,3 MSEK (-3,5), vilket motsvarar 0,16 SEK per aktie (-0,42)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,3 MSEK (-1,4)
FÖRSTA HALVÅRET (1 januari – 30 juni 2016)
• Nettoomsättningen ökade med 20 % till 681,1 MSEK (566,9). Exklusive förvärvade och
avvecklade enheter samt valuta uppgick den organiska tillväxten till 6 %
• Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena ökade till 25,9 MSEK (-0,7)
• Koncernens rörelseresultat ökade till 23,0 MSEK (-4,0)
• Resultat efter skatt ökade till 8,7 MSEK (-11,1), vilket motsvarar 0,42 SEK per aktie (-1,38)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,0 MSEK (-16,7)
Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”I juni tecknade vi ytterligare ett avtal om en MIGTM-analys, det vill säga ett uppdrag att utveckla en skräddarsydd tillverkningslösning. I juli började vi genomföra en tillverkningslösning åt en annan kund
– efter en tidigare genomförd MIGTM-analys. Vi fortsätter därmed distansera oss från klassiska
kontraktstillverkare.”

”Under kvartalet avvecklade vi en fabrik utanför Tallinn och flyttade produktionen till vårt
fabrikskluster i Tartu, Estland. Trots avveckling och produktionsflytt uppvisar koncernen en
rörelsemarginal om drygt 3 %, vilket är ett kvitto på att vi har förmåga att utveckla koncernen utan omfattande omstruktureringskostnader.”

”Koncernen uppvisar ett starkt kassaflöde, drygt 26 MSEK under kvartalet. Vår räntebärande
nettoskuld minskade betydligt under det andra kvartalet, från ca 251 MSEK till ca 212 MSEK.”

”HANZA är Nordens yngsta tillverkningsaktör i miljardstorlek och vi ser fortsatt stora affärs- och
tillväxtmöjligheter. Under andra kvartalet påbörjade vi en viktig utbyggnad av vårt industrikluster i
Centraleuropa och under kommande år ser vi fram emot nya offensiva steg för koncernens fortsatta
utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 07.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com