Pressrum

HANZA delårsrapport januari-mars 2016

Publiceringsdatum: 2016-05-10

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, offentliggör idag rapporten för årets första tre månader. Bolaget redovisar en lönsam tillväxt, med betydande resultatförbättring och nya kundprojekt.

HANZA är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har medfört att HANZA på några år vuxit till en av Nordens större aktörer med en omsättning över 1,2 miljarder SEK. Efter en uppbyggnads­fas är bolaget nu i en utvecklingsfas med lönsamhetsfokus.

Första kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 27 % till 338,6 MSEK (266,0). Exklusive förvärvade och
    avvecklade enheter uppgår den organiska tillväxten till 9 %

  • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 14,5 MSEK (-2,7).
    Koncernens rörelseresultat uppgick till 12,5 MSEK (-4,6)

  • Resultat efter skatt uppgick till 5,4 MSEK (-7,6), vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie (-0,96)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 MSEK (-15,3)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”Vårt accelerationsprogram ’Frontrunner’ som vi introducerade i början av 2015 fortsätter att ge resultat. För femte kvartalet i rad ökar vår lönsamhet och koncernen uppnådde under Q1 2016 en rörelsemarginal om 3,7 %. Även kapitalstrukturen förbättras kontinuerligt och soliditeten har ökat till 34 %, jämfört med 23 % vid utgången av första kvartalet 2015.”

”Under inledningen av 2016 levererade vi ytterligare en MIGTM-analys, vilket medförde att vi fick uppdraget att genomföra en skräddarsydd optimering av kundens tillverkningsprocess. För HANZA resulterar projektet i tillverkning för drygt 30 MSEK på årsbasis, med start under andra kvartalet 2016. Vi räknar med att påbörja ytterligare MIG-projekt under året.”

”Vi kommer att fortsätta att utveckla HANZA med fokus på lönsam tillväxt och sänkt skuldsättningsgrad under 2016. Det betyder bland annat fortsatt arbete med att utveckla våra tillverkningskluster och att slutföra synergiarbetet efter förvärvet av Metalliset.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 07.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com