Pressrum

HANZA erhåller betydande tillverkningsuppdrag från RVM Systems

Publiceringsdatum: 2016-07-06

HANZA Holding AB (publ) genomför en tillverkningslösning åt RVM Systems AS efter en så kallad MIGTM-analys.

HANZA, noterat på First North Premier, har fått i uppdrag att implementera en ny tillverkningslösning åt norska RVM Systems AS. Uppdraget erhölls efter en MIGTM-analys, det vill säga en process där HANZA analyserar tillverkningsprocessen och skräddarsyr en ny produktionslösning. Det bedömda ordervärdet uppgår till drygt 40 MSEK årligen. Produktionen beräknas påbörjas under tredje kvartalet 2016.

”Vi har utarbetat en ny tillverkningslösning åt RVM som vi nu också har fått uppdraget att genomföra”, säger Thomas Lindström, VP HANZA. ”Den omfattar bland annat att vi flyttar RVMs nuvarande tillverkningsenhet i Finland till vårt tillverkningskluster i Estland.”

RVM Systems AS är ett ledande bolag inom försäljning och marknadsföring av produkter inom återvinningsbranschen. Genom en så kallad MIGTM-analys på RVMs tillverkningskedja har HANZA utvecklat en skräddarsydd och kvalitetssäkrad tillverkningslösning med betydligt högre flexibilitet och till avsevärt lägre kostnad. För HANZA innebär uppdraget en bedömd tillverkning om drygt 40 MSEK årligen, med start under tredje kvartalet 2016.

”Vi är i en tillväxtfas där vi utvecklar och lanserar flera nya, konkurrenskraftiga produkter”, säger Gudmund Larsen, VD RVM Systems AS. ”Därför var det avgörande att skapa en ny, skalbar och effektiv tillverkningslösning som frigör resurser för vår kärnverksamhet och det är precis vad HANZA kan erbjuda”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, CEO, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com www.hanza.com

Thomas Lindström, VP Head of Business Solutions, Tel: 46 702 98 39 39, mail: thomas.lindstrom@hanza.com www.hanza.com 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30. den 6 juli 2016 . Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com