Pressrum

HANZA: Avvecklar produktion i Vasa och slutför Frontrunner

Publiceringsdatum: 2016-10-07

HANZA har beslutat att omvandla den fristående tunnplåtsfabriken i Vasa, Finland, till ett logistik- och servicecenter. Åtgärden ingår i en slutfas av accelerationsprogrammet Frontrunner, ett program som HANZA nu meddelar kommer att avslutas under 2016

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har sedan bolaget grundades 2008 arbetat enligt en tydlig affärsmodell som förnyar den klassiska kontraktstillverkningen. HANZA har på kort tid vuxit till en miljardindustri och arbetar sedan 2015 enligt ett speciellt program, Frontrunner, där utvalda fabriker flyttas till fem strategiska områden, så kallade tillverkningskluster.

HANZA har nu beslutat om en sista fas i Frontrunner, vilken omfattar en flytt och avveckling av tunnplåts­bearbetningen i Vasa, Finland. Enheten kommer omvandlas till ett logistik- och servicecenter för lokala kunder. Förändringen påverkar ca 50 personer.

Vidare meddelar HANZA idag att Frontrunner beräknas vara slutfört redan under 2016. Sammanfattningsvis betyder det att HANZA under en period av 18 månader har:

  • o   Avvecklat, avyttrat och flyttat 6 fristående fabriker till HANZAs kluster
  • o   Avvecklat en större mängd icke-strategisk tillverkning
  • o   Genomfört ett strategiskt förvärv, Metalliset, vilket förstärkt klusterstrukturen samt breddat tillverkningskompetensen för tung mekanik
  • o   Breddat ägandet till en grupp industriellt erfarna investerare

Klusterstrukturen skapar en kostnadseffektiv och flexibel miljö för tillverkning. Det är också en viktig kompetensbas för HANZA serviceprodukt MIGTM- där HANZA arbetar konsultativt för att analysera och effektivisera kundernas tillverkningskedjor. Förbättringar kan till exempel uppnås för kunden genom att minska antalet underleverantörer och omlokalisering av befintlig produktion.

”På ett metodiskt sätt har vi skapat en stabil grund för framtiden, med unika tillverkningskluster och vårt MIG-erbjudande”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Vi har avvecklat betydande icke-strategisk tillverkning och avser nu att växa med utvalda branscher och kunder på ett lönsamt sätt – för både oss och kunderna.”

Under kvartal 3, 2016, genomfördes den största omställningen inom Frontrunner genom att en större fabrik flyttades till Kluster Estland, en utbyggnad av Kluster Centraleuropa, och en samordning av Kluster Kina. Försäljningsvolymen påverkas negativt genom avvecklade fabriker och utfasning av klassisk tillverkning, men samtidigt frigörs viktig kapacitet för nya MIGTM projekt.

Kostnaderna för programmet redovisas löpande i bolagets delårsrapporter. Det finansiella målet för Frontrunner är att kompensera engångskostnader för bland annat uppsägningslöner och lokalkostnader genom en strukturerad avveckling av tillgångar, vilka frigörs genom att verksamheten koncentreras till kluster.

”Vi är stolta över att leda omvandlingen av tillverkningsindustrin, behovet av nya lösningar är stort”, säger Erik Stenfors, VD, HANZA. ”Vi är ett ungt bolag med framtiden på vår sida. I och med att Frontrunner avslutas går vi in i en ny, spännande fas av HANZA.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 14.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com