Pressrum

HANZA fortsätter att renodla – avyttrar fabrik i Finland

Publiceringsdatum: 2015-10-16

HANZA säljer en mindre fabrik i norra Finland som ett led i bolagets strategi att utveckla verksamheten för ökad effektivitet och lönsamhet. Köpare är det finska mekaniktillverkaren Laser Steel som inleder ett samarbete med HANZA.

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har tecknat avtal om att sälja sin produktionsenhet i Kokkola, Finland, till den lokala tillverkaren Laser Steel Oy. Enheten i Kokkola tillverkar produkter inom tyngre mekanik och har 15 anställda. Genom affären inleder också HANZA och Laser Steel ett strategiskt samarbete för att möta kunder med olika volymkrav.

"Avyttringen är i linje med vår strategi att renodla vår fabriksstruktur och fokusera på medelstora och stora kunder. Vi har utarbetat en lösning där vi överför vår verksamhet till en pålitlig partner, som garanterar kontinuitet för kunder och anställda ", säger Erik Stenfors, VD HANZA.

"Vi är glada för den här möjligheten att utöka vår tillverkning till två fabriker i Kokkola. Vårt strategiska samarbete med HANZA kommer också att medföra nya möjligheter ", säger Jussi Tuominen, VD Laser Steel.

Enheten kommer att överföras till Laser Steel under oktober. Affären sker genom en inkråmsaffär och påverkar endast HANZA koncernens omsättning och resultat marginellt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 kl. 13.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com