Pressrum

HANZA och Free2move i samarbete om Internet of Things (IoT)

Publiceringsdatum: 2016-05-27

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har tecknat ett samarbetsavtal med Free2move, noterat på Nordic MTFavseende industrialisering och tillverkning av företagets nuvarande och framtida produkter.

”Det är både spännande och strategiskt viktigt för HANZA att vara med och forma framtidens applikationer inom IoT”, säger Thomas Lindström, VP, Head of Business Solutions. ”HANZA går nu in i ett nytt framtida kundsegment och kommer dessutom även att utvärdera tekniken för användning i våra egna moderna och kostnadseffektiva tillverkningslösningar”.

Free2move arbetar inom det snabbväxande området Internet of Things (IoT), vilket är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att ”saker” (till exempel maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder och människor) nu kopplas ihop med hjälp av sensorer och processorer. Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) genom intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar.

”I ett snabbväxande, nytt teknologiområde är det avgörande att fokusera på produkten och affären”, säger Anders Due-Boje, VD Free2move. ”Därför är HANZA en viktig samarbetspartner, som sköter industrialisering, effektivisering och tillverkning. HANZA har även sin fabrik nära vår utvecklingsenhet vilket ger en högre kvalitetssäkring vid utrullning av vår nya systemplattform 2Connect(TM)."

HANZA kommer även att utvärdera olika IoT lösningar som en del av tjänsteerbjudandet MIG(TM). Produktionen av IoT produkter påbörjas före sommaren och beräknas nå serietillverkning under hösten 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions, Tel: 46 702 98 39 39, mail: thomas.lindstrom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2016 kl. 10.07. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com