Pressrum

HANZA fortsätter utveckla kluster – slår samman fabriker i Estland

Publiceringsdatum: 2016-02-04

HANZA slår samman två produktionsenheter i Estland och tar därmed ytterligare ett steg i bolagets strategi att skapa moderna och effektiva tillverkningskluster

HANZA Holding AB (publ) förvärvade under år 2015 mekaniktillverkaren Metalliset. Med förvärvet erhölls en produktionsenhet i Aruküla, Estland. HANZA har nu beslutat att transferera enheten till koncernens övriga verksamhet i Tartu, Estland, varvid koncernen skapar ett större tillverkningskluster med ca 450 medarbetare. HANZA kan därmed åta sig än större och komplexa projekt, samtidigt som bolaget fortsätter att garantera kvalitet och leveranssäkerhet i toppklass.

”En global ekonomi med skiftande volymer ställer höga krav på tillverknings­industrin”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Genom att utveckla vårt industriområde i Tartu stärker vi HANZAs konkurrenssituation ytterligare. Våra kluster skapar betydande kundvärde, vilket bidrar till fortsatt lönsam tillväxt för HANZA.”

Beslutet berör ca 80 anställda i Aruküla och bedöms medföra begränsade engångskostnader, vilka i huvudsak kommer att belasta det första halvåret 2016. Från och med det tredje kvartalet 2016 bedöms sammanslagningen ha en positiv resultateffekt för koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD HANZA Holding, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_______________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 kl. 10.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com