Pressrum

HANZA varslar i Åtvidaberg

Publiceringsdatum: 2015-01-20

HANZA Holding AB (publ) varslar 18 personer i Åtvidaberg om uppsägning för att öka lönsamheten under en varierande beläggning och därmed stödja bolagets långsiktiga finansiella mål.

HANZA förvärvade KA Elektronik AB i höstas, och har nu integrerat verksamheten i koncernens teknologiområde Kretskort, med verksamhet på tre andra orter i Sverige och utomlands. För att öka lönsamheten under en varierande beläggning lämnade HANZA i dag ett varsel om uppsägning av sammanlagt 18 anställda i Åtvidaberg. Varslet avser såväl tjänstemän som kollektivanställda.

”Som tidigare kommunicerats har vi vunnit flera kontrakt inom elektroniken, men vi ser samtidigt att utnyttjandegraden skiljer mellan produktionsenheterna. Därför behöver vi genomföra åtgärder”, kommenterar Erik Stenfors, VD HANZA. ”Det är ytterst tråkigt att behöva lämna ett varsel, men vårt ansvar är först och främst att skapa en trygg arbetsplats. Det kan bara ske genom att HANZA långsiktigt uppvisar en god lönsamhet”.

Förhandlingar med berörda fackföreningar har inletts.


_________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Gerd Levin-Nygren, Divisionschef, Tel: 46 708 11 68 48, mail: gerd.levin@hanza.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2014 kl. 08.40.   Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com .

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com